Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις στην Εποχή του Internet!

Ο σκοπός του Οδηγού των Ελληνικών Επιχειρήσεων είναι:

  • Να προβάλει τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες μέσω του Διαδικτύου.

  • Να ενημερώσει τους καταναλωτές για τις υπάρχουσες υπηρεσίες και προϊόντα στην Ελληνική επικράτεια.

  • Να συνεισφέρει στη σύναψη κερδοφόρων συμφωνιών μεταξύ των Ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων.

  • Να παρέχει στον έμπορο ή επαγγελματία, επιχειρηματικές πληροφορίες και δοκιμασμένες εμπορικές τεχνικές